Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư mới nhất 2018

08-01-2018
13:41

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

 

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư mới nhất 2018

 

TẢI VỀ BỘ HỢP ĐỒNG ĐẦY ĐỦ FULL 35 TRANG

 

 

thuộc Trung tâm dịch vụ và căn hộ Số: A.R-.../2017/HĐMBCH/VGP

 

Ký giữa

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIA ỐC A

 

Ông/Bà / Công ty
Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2017

 

CĂN CỨ:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

Số: A.R-.../2017/HĐMBCH/VGP

 

 

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25/11/2014;
Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25/11/2014;
Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;
Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng;
Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch
Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà Ở;
Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;
Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;
XÉT VÌ
Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Địa Ốc A là chủ đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ và căn hộ tại số xxx và số xxx, đã được Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận được thể hiện bằng các văn bản pháp lý:

Căn cứ Quyết định về thuận giao đất tại số xxx cho Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Địa ốc A để đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại - dịch vụ - căn hộ ( Dự án AAA);

Căn cứ Giấy phép xây dựng số: 72/GPXD ngày 26/05/2016 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cấp cho TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Địa Ốc A;
Căn cứ Giấy phép xây dựng số: 189/GPXD ngày 14/10/2016 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cấp cho Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Địa Ốc A;
Căn cứ công văn số 5532/TB-HCM.KHDN1 ngày 23 tháng 09 năm 2016 của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận tài trợ Dự án "AAA".
Các căn cứ khác theo quy định của Pháp luật có liên quan. Trên cơ sở khả năng và nhu cầu của Các Bên,
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Số A.R-.../2017/HĐMBCH/VGP này được lập và ký vào

ngày tháng năm 2017 bởi Các Bên sau đây:

 

BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Địa Ốc A

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0310500637 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/12/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 02 tháng 04 năm 2015.

Địa chỉ : 11111 ABC, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại : Fax :

Đại diện bởi Ông : LÊ VĂN A Chức danh : Tổng Giám Đốc Số tài khoản :

Tại Ngân hàng : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh TP. HCM Mã số thuế :

(Sau đây gọi tắt là “Bên Bán” hoặc “Chủ Đầu Tư”)

 


BÊN MUA:

 

Ông/Bà:[___]

 

 

CMND số/ Hộ chiếu số:[___]

Cấp ngày : [___]

Tại : [___]

Hộ khẩu thường trú:[___]

 Địa chỉ liên hệ:[___]

 Điện thoại:[___]

Fax: ……………

 

Email (nếu có):[___]

 

 

Số tài khoản (nếu có):[___]

 

 

Mã số thuế (nếu có):[___]

 

 

(Phần đồng sở hữu nếu không có thì cắt bỏ, không đưa vào Hợp đồng)

Đồng sở hữu:[___]

 

 

Mối quan hệ:[___]

 

 

Giấy tờ kèm theo:[___]

 

 

Cấp ngày:[___] Nơi cấp : [___]

 

CMND/ Hộ chiếu Số:[___]

Cấp ngày : [___]

Tại : [___]

Hộ khẩu thường trú:[___]

 Địa chỉ liên hệ:[___]

 Điện thoại:[___]

Fax: [_ ]

 Email (nếu có):[___]

 Số tài khoản (nếu có):[___]

 Mã số thuế (nếu có):[___]

  

(Sau đây gọi tắt là “Bên Mua”)

 

Sau đây Bên mua, Bên bán được gọi riêng là “Bên” và được gọi chung là “Hai bên” hoặc

“Các bên” tùy theo ngữ cảnh.

 

Các Bên đồng ý ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư này (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”) theo các điều khoản và điều kiện dưới đây.

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Hợp Đồng này, các từ và cụm từ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

“Căn Hộ” là một căn hộ chung cư trong Tòa Nhà được xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã được phê duyệt, là đối tượng mua bán trong Hợp Đồng này và được mô tả về các chi tiết kỹ thuật và đặc điểm tại Điều 2 của Hợp Đồng này;

“Nhà chung cư” hoặc “Tòa Nhà” là tổ hợp công trình tòa nhà chung cư do Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Địa Ốc A làm chủ đầu tư, bao gồm các căn hộ chung cư để bán, diện tích kinh doanh, thương mại........và các công trình tiện ích chung của tòa nhà, kể cả phần khuôn viên (nếu có), được xây dựng theo mục tiêu, quy mô của Dự Án;
“Hợp Đồng” là Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ thuộc Trung tâm dịch vụ và căn hộ và tất cả Phụ Lục của nó cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản do Các Bên lập và ký vào từng thời điểm trong qúa trình thực hiện hợp đồng;
“Giá Bán Căn Hộ” là giá bán của Căn Hộ theo Hợp Đồng này, được quy định tại khoản 3.1 Điều 3 của Hợp Đồng này;
“Bảo Hành Nhà Ở” là việc khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục được liệt kê cụ thể tại Điều 10 của Hợp Đồng này khi bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng Căn Hộ gây ra trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật nhà ở và theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này;
“Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ” là diện tích sử dụng riêng của Căn Hộ được tính theo kích thước thông thủy và được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong Căn Hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với Căn Hộ; không tính tường bao Căn Hộ, tường phân chia các Căn Hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ đã được phê duyệt;
“Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ” là diện tích được tính từ tim tường ngăn, tường bao Căn Hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ;
“Phần Sở Hữu Chung Trong Tòa Nhà Chung Cư” hoặc “Phần sở hữu chung” là phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu, sử dụng chung trong Tòa Nhà theo quy định của pháp luật nhà ở và được Các Bên thỏa thuận, quy định cụ thể tại khoản 12.3 Điều 12 của Hợp Đồng này;
“Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán” là phần diện tích trong Nhà Chung Cư nhưng Bên Bán không bán mà giữ lại để sử dụng hoặc kinh doanh và Bên Bán cũng không phân bổ giá trị phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào giá bán Căn Hộ như được quy định tại Điều 12.2.

“Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua” là phần Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ được quy định tại khoản 1.6 Điều 1 của Hợp Đồng và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ được quy định tại khoản 12.1 Điều 12 của Hợp Đồng này;
“Bản Nội Quy Nhà Chung Cư” là bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư được quy định tại Phụ lục đính kèm theo Hợp Đồng và tất cả các sửa đổi, bổ sung trong quá trình quản lý, sử dụng Căn Hộ/ Nhà Chung Cư.
“Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư” hay còn gọi tắt là “Phí Bảo Trì” là khoản tiền bằng 02% (hai phần trăm) giá bán Căn Hộ trước thuế mà Bên Mua có nghĩa vụ phải đóng để phục vụ cho công tác bảo trì Phần sở hữu chung trong Tòa Nhà;
“Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư” là các dịch vụ quản lý, vận hành cho Tòa Nhà và Căn Hộ nhằm đảm bảo cho Nhà Chung Cư được hoạt động bình thường;
“Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư” là đơn vị thực hiện việc quản lý, vận hành Tòa Nhà sau khi Tòa Nhà được xây dựng xong và đưa vào sử dụng;
“Bảo Trì Nhà Chung Cư” là việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất Phần Sở Hữu Chung Trong Nhà Chung Cư nhằm duy trì chất lượng Nhà Chung Cư.
“Dự Án” là dự án Trung tâm dịch vụ và căn hộ được triển khai tại địa chỉ số XXX Nguyễn Thị Minh Khai và số 11111 ABC, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh do Bên Bán làm chủ đầu tư theo tên thương mại Viva
“Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Căn Hộ” hoặc gọi tắt là “Giấy Chứng Nhận” nghĩa là một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được cấp cho chủ sở hữu hợp pháp của Căn Hộ theo quy định của pháp luật;
“Ban Quản Trị Tòa Nhà” là một ban do hội nghị nhà chung cư của Tòa Nhà bầu ra, bao gồm các chủ sở hữu và/hoặc đại diện của các chủ sở hữu các Căn Hộ và các phần diện tích khác trong Tòa Nhà, đại diện đơn vị quản lý Tòa Nhà và đại diện của Chủ Đầu Tư, nhằm quản lý, vận hành Tòa Nhà và thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật và theo sự thống nhất của cộng đồng dân cư trong Tòa Nhà;
“Hội Nghị Nhà Chung Cư” là hội nghị có sự tham gia của các đại diện chủ sở hữu và người sử dụng Căn Hộ theo quy định của pháp luật.
“Thời Hạn Bàn Giao Căn Hộ” là thời hạn mà Bên Bán phải bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua, được quy định tại Điều 9 của Hợp Đồng này;
“Sự Kiện Bất Khả Kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi Bên hoặc Các Bên trong Hợp Đồng không thể lường trước được và không thể khắc phục được để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các trường hợp được coi là Sự Kiện Bất Khả Kháng được Các Bên nhất trí thỏa thuận cụ thể tại Điều 15 của Hợp Đồng.
Quy định khác:
Mọi từ và cụm từ được định nghĩa trong Hợp Đồng này cũng sẽ được hiểu, diễn giải và sử dụng tương tự, tương đương trong các Phụ Lục, và ngược lại, các từ, cụm từ được định nghĩa trong các Phụ Lục cũng được hiểu, diễn giải và sử dụng tương tự, tương đương trong Hợp Đồng này;
Các từ số ít cũng bao gồm số nhiều và ngược lại; và
Dẫn chiếu đến một người hoặc một bên thứ ba sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến cá nhân hoặc pháp nhân được thành lập dưới bất kỳ hình thức nào cũng như những người thừa kế hoặc kế nhiệm của họ.
ĐIỀU 2. ĐẶC ĐIỂM CĂN HỘ MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ VÀ HỢP ĐỒNG
Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua Căn Hộ theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này với chi tiết và đặc điểm Căn Hộ như sau:

Đặc điểm Căn Hộ mua bán;
Hộ số: ………………tại tầng: ……………thuộc Nhà Chung Cư, số XXX Nguyễn Thị Minh Khai và số 11111 ABC, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí
Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ là: ……………. m2 (bằng chữ:………….. mét vuông). Diện tích này được tính theo kích thước thông thủy theo quy định tại khoản 1.6 Điều 1 của Hợp Đồng này và là căn cứ để tính Giá Bán Căn Hộ quy định tại Điều 3 Hợp Đồng.
Hai Bên nhất trí rằng, Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi tại điều này chỉ là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại Ngày Bàn Giao Căn Hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua Căn Hộ cho Bên Bán theo Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế khi bàn giao Căn Hộ. Trong trường hợp diện tích thông thủy thực tế chênh lệch thấp hơn hoặc bằng 2% (hai phần trăm) so với diện tích ghi trong Hợp Đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại Giá Bán Căn Hộ. Nếu diện tích thông thủy thực tế chênh lệch vượt quá 2% (hai phần trăm) so với diện tích ghi trong Hợp Đồng này thì Giá Bán Căn Hộ sẽ được điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao Căn Hộ. Biên bản bàn giao Căn Hộ được xác lập bởi người đại diện có thẩm quyền của Các Bên.

 

Việc thanh toán giá trị phần chênh lệch (nếu có) sẽ được thực hiện trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày hai bên xác lập Biên bản bàn giao Căn Hộ.

Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ là: … m2 (bằng chữ:…………mét vuông);
Mục đích sử dụng Căn Hộ: Dùng để ở.
Đặc điểm về đất xây dựng Nhà Chung Cư có Căn Hộ nêu tại Khoản 2.1 Điều này như sau:
Địa chỉ: số XXX Nguyễn Thị Minh Khai và số 11111 ABC, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
Thửa đất số: 22,22,22
Tờ bản đồ số: 15,26,27 bộ địa chính Phường 1, Quận 3 (theo tài liệu năm 2001);
Diện tích đất sử dụng chung: 466m2.
ĐIỀU 3. GIÁ BÁN CĂN HỘ, KINH PHÍ BẢO TRÌ PHẦN SỞ HỮU CHUNG NHÀ CHUNG CƯ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.
Tổng giá bán căn hộ tại Điều 2 của hợp đồng này (theo diện tích thông thủy); được tính chi tiết theo bảng sau:

STT

 

NỘI DUNG

DIỆN TÍCH (m2)

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

THÀNH TIỀN

- LÀM TRÒN (VNĐ)

1

Giá bán căn hộ (chưa bao gồm thuế GTGT)

 

 

 

2

Thuế GTGT

 

 

 

3

Giá bán căn hộ tính theo thông thủy (đã bao gồm thuế GTGT)

 

 

 

4

Phí bảo trì (2% trên giá bán căn hộ chưa bao gồm thuế GTGT)

 

 

 

5

Tổng số tiền phải thanh toán

 

 

 

 

Số tiền bằng chữ:

 

Tổng giá trị Hợp đồng quy định tại khoản này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Chung Nhà Chung Cư); trong đó bao gồm:
Giá bán căn hộ (đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất nhưng không bao gồm thuế giá trị gia tăng và Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Chung Nhà Chung Cư);Giá bán căn hộ này là giá cố định, không đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
Thuế giá trị gia tăng, khoản thuế này không tính trên tiền sử dụng đất nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. Thuế Giá trị gia tăng có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Chung Nhà của Nhà Chung Cư sẽ được Bên Bán sẽ được Bên Bán gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm mở tại Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh đang hoạt động tại Việt Nam trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thu và thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có Nhà Chung Cư biết. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Ban quản trị nhà chung cư được thành lập theo đúng quy định, chủ đầu tư phải chuyển giao kinh phí bảo trì bao gồm cả lãi suất tiền gửi cho Ban quản trị để thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật và các và có thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh biết; trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí này thì Ban quản trị nhà chung cư có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế buộc chủ đầu tư phải thực hiện bàn giao theo quy định của Chính phủ.
Giá Bán Căn Hộ quy định tại Khoản 3.1 Điều này không bao gồm các khoản sau:
Các khoản lệ phí trước bạ, phí và chi phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua. Các khoản lệ phí và chi phí này do Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán;
Phí chuyển khoản và/hoặc các loại phí, lệ phí khác liên quan đến việc thanh toán Giá Bán Căn Hộ (nếu có);
Chi phí kết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho Căn Hộ gồm: Dịch vụ cung cấp gas, dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình và các dịch vụ khác mà Bên Mua sử dụng cho riêng Căn Hộ. Các chi phí này Bên Mua thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung ứng dịch vụ;
Phí quản lý vận hành Nhà Chung Cư hàng tháng. Kể từ Ngày Bàn Giao Căn Hộ, Bên Mua có trách nhiệm thanh toán phí quản lý vận hành Nhà Chung Cư theo thỏa thuận tại Khoản 12.4 Điều 12 của Hợp Đồng;
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm theo thông báo của Cơ quan Thuế địa phương kể từ ngày Bên Mua nhận bàn giao Căn Hộ;
Các chi phí, khoản thuế, lệ phí khác (nếu có) đối với việc sở hữu Căn Hộ theo các quy định của pháp luật tại từng thời điểm và thuộc trách nhiệm của Bên Mua theo quy định của pháp luật và Hợp Đồng này.
Các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Hai bên thống nhất kể từ Ngày Bàn Giao Căn Hộ và trong suốt thời gian sở hữu, sử dụng Căn Hộ thì Bên Mua phải nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành, thanh toán

phí quản lý vận hành Nhà Chung Cư hàng tháng và các loại phí dịch vụ khác do việc sử dụng tiện ích như: khí đốt, điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, internet v.v…cho nhà cung cấp dịch vụ.

Phương thức thanh toán:
Bên Mua sẽ thanh toán cho Bên Bán Tổng Giá Trị Hợp Đồng và các khoản tiền phải thanh toán theo hợp đồng này bằng tiền Việt Nam (VNĐ) thông qua hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán được nêu ở phần đầu Hợp Đồng hoặc thanh toán vào tài khoản các ngân hàng khác theo thông báo của Bên Bán cho Bên Mua tùy từng thời điểm.
Nội dung thanh toán: Thanh toán đợt ..... tiền mua căn hộ theo hợp đồng mua bán căn hộ số A.R-.../2017/HĐMBCH/VGP ngày ..........
Thời điểm xác định Bên Mua đã thanh toán tiền là thời điểm Bên Bán phát hành phiếu thu về khoản tiền đã nhận thanh toán của Bên Mua hoặc số tiền chuyển khoản đã ghi có vào tài khoản của Bên Bán.
Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung và việc bảo trì phần sở hữu riêng:
Bên Mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư ( bằng 2% Giá Bán Căn Hộ trước thuế GTGT) cho Bên Bán theo Thông báo bàn giao Căn Hộ của Bên Bán phù hợp với quy định tại Phụ lục về phương thức thanh toán. Bên Bán có trách nhiệm thông báo cho Bên Mua bằng văn bản về yêu cầu thanh toán khoản kinh phí này trước mười (10) ngày so với Ngày Bàn Giao Căn Hộ
Trường hợp kinh phí bảo trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư không đủ để thực hiện việc bảo trì thì các chủ sở hữu có nghĩa vụ đóng góp thêm, tương ứng với tỷ lệ Phần Sở Hữu Riêng Của Các chủ sở hữu theo quy định của Hợp Đồng và quy định của pháp luật.
Các chủ sở hữu có trách nhiệm bảo trì Phần Sở Hữu Riêng và đóng góp kinh phí để thực hiện bảo trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư. Các chủ sở hữu chịu trách nhiệm riêng rẽ trước pháp luật đối với mọi vấn đề phát sinh từ việc thực hiện hoặc không thực hiện quy định về bảo trì Phần Sở Hữu Riêng theo quy định của pháp luật, quy định của nhà sản xuất hoặc cung ứng sản phẩm cho chủ sở hữu.
Việc bảo trì được thực hiện theo quy định của pháp luật nhưng phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản, vệ sinh môi trường, cảnh quan và kiến trúc Nhà Chung Cư.
ĐIỀU 4. THỜI HẠN THANH TOÁN

Bên Mua có nghĩa vụ căn cứ lịch thanh toán đã quy định tại Hợp Đồng này để thanh toán

đúng tiến độ tại Phụ lục 02 đính kèm hợp đồng.

 

Tiến độ thanh toán Giá Bán Căn Hộ được Bên Mua thanh toán cho Bên Bán theo tiến độ và phương thức thanh toán quy định tại Phụ lục đính kèm Hợp đồng này. Để hỗ trợ cho Bên Mua, trước ngày đến hạn của mỗi đợt thanh toán, Bên Bán sẽ gửi thông báo cho Bên Mua về số tiền và thời hạn thanh toán của đợt thanh toán đó. Thông báo sẽ được chuyển đến Bên Mua bằng phương thức theo quy định tại Điều 17 của Hợp Đồng này.
ĐIỀU 5. CHẤT LƯỢNG VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG

Bên Bán cam kết bảo đảm chất lượng công trình Nhà Chung Cư trong đó có Căn Hộ với đặc điểm nêu tại Điều 2 theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và sử dụng các vật liệu xây dựng Căn Hộ được quy định tại Phụ lục về Danh Mục vật tư và trang thiết bị dự kiến của Hợp Đồng này hoặc các vật liệu có chất lượng tương đương.
Tiến độ xây dựng: Hai Bên thống nhất Bên Bán có trách nhiệm thực hiện việc xây dựng Nhà Chung Cư theo đúng tiến độ tại Phụ lục đính kèm theo Hợp Đồng này.
Bên Bán thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở tại Nhà Chung Cư có Căn Hộ của Bên Mua đúng quy hoạch, thiết kế, nội dung, tiến độ đã được phê duyệt và bảo đảm chất lượng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do Nhà nước quy định.
Bên Bán bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo tiến độ đã được phê duyệt bao gồm: Hệ thống đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện sinh hoạt, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, nước thải và hệ thống thông tin liên lạc, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó.
ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN BÁN

Quyền của Bên Bán

Yêu cầu Bên Mua thanh toán tiền mua Căn Hộ và các khoản tiền khác phát sinh từ Hợp Đồng này đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Phụ lục về phương thức thanh toán và được tính tiền lãi trong trường hợp Bên Mua chậm thanh toán theo tiến độ. Việc tính tiền lãi chậm thanh toán được quy định cụ thể tại Khoản 13.1 Điều 13 của Hợp Đồng.

Yêu cầu Bên Mua nhận bàn giao Căn Hộ theo đúng thời hạn thỏa thuận ghi trong Hợp Đồng.
Được bảo lưu quyền sở hữu Căn Hộ và có quyền từ chối bàn giao Căn Hộ hoặc bàn giao bản chính Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua cho đến khi Bên Mua hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán tiền đến hạn theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này.
Được quyền thay đổi trang thiết bị, vật liệu xây dựng Nhà Chung Cư có giá trị, chất lượng tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng; Trường hợp thay đổi trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện bên trong Căn Hộ thì phải có sự thỏa thuận của Bên
Thực hiện các quyền và trách nhiệm của Ban Quản Trị trong thời gian chưa thành lập Ban Quản Trị; ban hành Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Nhà Chung Cư trong thời gian chưa tổ chức Hội Nghị Nhà Chung Cư; tổ chức Hội Nghị Nhà Chung Cư để thành lập Ban Quản Trị; lựa chọn và ký hợp đồng với Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành để quản lý vận hành Nhà Chung Cư kể từ khi đưa Nhà Chung Cư vào sử dụng cho đến khi Ban Quản Trị được thành lập.
Được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 16 của Hợp Đồng này.

Yêu cầu Bên Mua nộp phạt vi phạm Hợp Đồng hoặc bồi thường thiệt hại khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc phải bồi thường trong Hợp Đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Được quyền yêu cầu Bên Mua cung cấp đầy đủ các giấy tờ, nộp phí và lệ phí để làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua theo quy định của pháp luật.
Được toàn quyền sở hữu, sử dụng, quản lý, kinh doanh, khai thác đối với Phần Sở Hữu Riêng của Bên Bán như quy định tại Khoản 12.2 Điều 12 Hợp Đồng này.

 

Hợp đồng mua bán nhà chung cư công chứng

Được toàn quyền sở hữu Căn Hộ và các quyền hợp pháp khác đối với Căn Hộ cho đến thời điểm hoàn thành việc bàn giao Căn Hộ cho Bên
Yêu cầu Bên Mua bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên Mua gây ra. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này, nếu các tranh chấp của bên thứ ba đối với Bên Mua làm thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của Bên Bán hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của Dự Án thì Bên Mua phải bồi thường các thiệt hại thực tế phát sinh cho bên Bán, trừ trường hợp do lỗi của Bên Bán. Thời hạn bồi thường trong vòng 10 ngày kể từ ngày Bên Bán gửi thông báo có xác định lỗi yêu cầu Bên Mua bồi thường. Nếu tiến độ của Dự Án bị ảnh hưởng bởi các hành vi

của bên thứ ba trong trường hợp này, Bên Mua có trách nhiệm liên đới bồi thường các thiệt hại phát sinh cho Bên Bán, trừ trường hợp do lỗi của Bên Bán;

Được phép tiếp cận Căn Hộ vì mục đích xây dựng, bảo hành, bảo trì và/hoặc mục đích kiểm tra việc sử dụng Căn Hộ khi phát hiện có sai sót trong quá trình sử dụng gây ảnh hưởng tới việc sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích thuộc sở hữu riêng của bên thứ ba, kể cả sau khi Căn Hộ đã được bàn giao cho Bên Mua, với điều kiện Bên Bán thông báo cho Bên Mua biết trước một (01) ngày (trừ trường hợp phải xử lý khẩn cấp các sự cố ảnh hưởng đến các căn hộ khác hoặc Phần Sở Hữu Chung như hỏa hoạn, tràn nước, thấm nước... thì Bên Bán có quyền tiếp cận, ra vào Căn Hộ một cách hợp lý và phù hợp mà không cần thông báo trước cho Bên Mua).
Bố trí chỗ để xe ô tô, xe máy theo điều kiện thực tế của Dự Án phù hợp quy định của pháp luật và thu phí gửi xe theo quy định của Chủ Đầu Tư miễn là mức phí trông giữ xe không vượt quá mức trần do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
Từ chối yêu cầu của Bên Mua không đúng với các thỏa thuận của nội dung Hợp Đồng này và các yêu cầu không phù hợp quy định của pháp luật.
Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật và thoả thuận trong Hợp Đồng và các Phụ lục kèm
Nghĩa vụ của Bên Bán

Cung cấp cho Bên Mua các thông tin chính xác về quy hoạch chi tiết, thiết kế Nhà Chung Cư và thiết kế Căn Hộ đã được phê duyệt. Cung cấp cho Bên Mua kèm theo Hợp Đồng này 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ mua bán, 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng có Căn Hộ, 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa Nhà Chung Cư đã được phê duyệt và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc mua bán Căn Hộ.
Xây dựng Căn Hộ, Nhà Chung Cư và các công trình hạ tầng theo đúng quy hoạch, nội dung hồ sơ Dự Án và tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo khi bàn giao thì Bên Mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường.
Thiết kế diện tích, mặt bằng Căn Hộ và thiết kế công trình hạ tầng tuân thủ quy hoạch và các quy định của pháp luật về xây dựng. Thiết kế diện tích, mặt bằng Căn Hộ sẽ không bị thay đổi, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo thỏa thuận giữa Bên Mua và Bên Bán và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật Nhà Chung Cư theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
Bảo quản Căn Hộ trong thời gian chưa bàn giao cho Bên Mua. Thực hiện bảo hành Căn Hộ và Nhà Chung Cư theo quy định tại Điều 10 Hợp Đồng này.
Bàn giao Căn Hộ, Giấy Chứng Nhận và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến Căn Hộ cho Bên Mua theo đúng thỏa thuận trong Hợp Đồng sau khi Bên Mua đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ cho Bên Bán.
Nộp tiền sử dụng đất và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến việc bán Căn Hộ theo quy định của pháp luật và Hợp Đồng này.
Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao Căn Hộ kể từ ngày Bên Bán bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm Bên Mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì Bên Bán thực hiện thủ tục để đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua, Bên Bán thông báo cho Bên Mua về việc nộp các giấy tờ, các khoản phí, lệ phí liên quan để Bên Bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên
Trừ trường hợp Bên Mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục hoặc trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Bán mà Bên Mua không nộp đầy đủ các giấy tờ, các khoản phí, lệ phí theo thông báo thì xem như Bên Mua tự nguyện thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận thì Bên Bán sẽ hỗ trợ và cung cấp hồ sơ pháp lý về Căn Hộ cho Bên Mua sau khi Bên Mua đã thanh toán đủ 100% Giá Bán Căn Hộ và các khoản phát sinh khác (nếu có).

Hợp đồng mua bán nhà chung cư viết tay

Tổ chức Hội Nghị Nhà Chung Cư lần đầu để thành lập Ban Quản Trị; thực hiện các nhiệm vụ của Ban Quản Trị khi Ban Quản Trị chưa được thành lập.
Nộp phạt vi phạm Hợp Đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Mua khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường trong Hợp Đồng hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Nộp kinh phí bảo trì 2% theo quy định của pháp luật đối với phần diện tích thuộc Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán và chuyển toàn bộ Kinh Phí Bảo Trì đã thu của Bên Mua vào tài khoản tại Ngân hàng Ngoại Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh và bàn giao cho Ban Quản Trị theo quy định của pháp luật.
Không tiết lộ thông tin của Bên Mua cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hỗ trợ Bên Mua thực hiện thủ tục thế chấp Căn Hộ đã mua tại tổ chức tín dụng khi có yêu cầu của Bên
Thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong Hợp Đồng này và các Phụ lục kèm

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN MUA

Quyền của Bên Mua

Nhận bàn giao Căn Hộ mô tả tại Điều 2 của Hợp Đồng này với các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu xây dựng mà các bên đã thỏa thuận kèm theo Phụ lục về danh mục vật theo đúng thỏa thuận trong Hợp Đồng này.
Được sử dụng (có trả phí) 01 (một) chỗ để xe động cơ hai bánh, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ ba bánh trong bãi đỗ xe của Nhà Chung Cư tại tầng hầm để xe, phí giữ xe được thực hiện theo quy định của Ban Quản Trị. Trong thời gian chưa thành lập Ban Quản Trị phí giữ xe được thực hiện theo quy định của Chủ đầu tư với điều kiện là mức phí trông giữ xe không vượt quá mức trần do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Nếu Bên Mua có nhu cầu đối với chỗ để xe ô tô, Bên Mua ký hợp đồng mua bán hoặc thuê theo chính sách của Chủ đầu tư. Việc bố trí chỗ để xe ô tô của Nhà Chung Cư bảo đảm theo nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu Nhà Chung Cư trước sau đó mới dành chỗ để xe công cộng.
Yêu cầu Bên Bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận theo quy định tại Điểm h Khoản 6.2 Điều 6 Hợp Đồng.
Bên mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng.
Được sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên Bán sau khi nhận bàn giao Căn Hộ theo quy định về sử dụng các dịch vụ hạ tầng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Nhận Giấy Chứng Nhận sau khi đã thanh toán đủ 100% tiền mua Căn Hộ, các khoản phạt, bồi thường thiệt hại (nếu có) và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến Căn Hộ theo thỏa thuận trong Hợp Đồng và theo quy định của pháp luật.
Yêu cầu Bên Bán hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo đúng nội dung, tiến độ Dự Án đã được phê duyệt.
Yêu cầu Bên Bán tổ chức Hội Nghị Nhà Chung Cư lần đầu để thành lập Ban Quản Trị khi có đủ điều kiện thành lập Ban Quản Trị theo quy định của pháp luật và Bản Nội Quy Nhà Chung Cư.
Trường hợp Bên Mua là cá nhân nước ngoài, Bên Mua phải đáp ứng các điều kiện sở hữu nhà và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của luật nhà ở và pháp luật liên
Trường hợp Bên Mua là cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu Căn Hộ ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu Căn Hộ như công dân Việt Nam, trừ khi pháp luật có quy định khác.
Các quyền khác quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ của Bên Mua
Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền mua Căn Hộ, Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung và các khoản phải trả khác (nếu có) theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này mà không phụ thuộc vào việc có hay không có thông báo của Bên Bán.
Nhận bàn giao Căn Hộ theo thỏa thuận trong Hợp Đồng. Trường hợp Bên Mua không nhận` bàn giao Căn Hộ theo đúng thông báo của Chủ Đầu Tư mà không có lý do chính đáng thì được coi là Bên Mua vi phạm Hợp Đồng và được xử lý theo quy định tại Điều 13 của Hợp Đồng này.
Kể từ Ngày Bàn Giao Căn Hộ, Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Căn Hộ đã mua (trừ các trường hợp thuộc trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và việc bảo hành Căn Hộ của Bên Bán theo quy định pháp luật) và tự chịu trách nhiệm về việc mua, duy trì các hợp đồng bảo hiểm cần thiết đối với mọi rủi ro, thiệt hại liên quan đến Căn Hộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định của pháp luật, kể cả trường hợp Bên Mua chưa sử dụng Căn Hộ; Bên Mua có trách nhiệm đóng góp kinh phí để mua và duy trì hợp đồng bảo hiểm cháy nổ Phần Sở Hữu Chung trên cơ sở phân bổ theo tỷ lệ diện tích Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua theo quy định pháp luật.
Kể từ Ngày Bàn Giao Căn Hộ, kể cả trường hợp Bên Mua chưa/không sử dụng Căn Hộ thì Căn Hộ sẽ được quản lý và bảo trì theo Bản Nội Quy Nhà Chung Cư; Bên Mua phải thanh toán phí quản lý, vận hành Nhà Chung Cư và tuân thủ các quy định được nêu trong Bản Nội Quy Nhà Chung Cư.

Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư


Thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật mà Bên Mua phải nộp như thỏa thuận tại Điều 8 của Hợp Đồng và theo quy định của pháp luật.
Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc... và các khoản thuế, phí, lệ phí khác phát sinh theo nhu cầu sử dụng của Bên

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ & THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Từ khóa

Bình luận

CÙNG CHUYÊN MỤC

3 Phương pháp đầu tư bất động sản lợi nhuận cao

3 Phương pháp đầu tư bất động sản lợi nhuận cao

Trong những năm gần đây, thị trường đầu tư bất động sản không ngừng biến động, là thị trường chiếm sức hút mạnh mẽ nhất so với vàng, chứng khoán hay ngoại tệ. Nhiều nhà đầu tư bất động sản đã đưa ra kinh nghiệm kiếm lợi nhuận không cần mất nhiều vốn đang được áp dụng nhiều trong giai đoạn hiện nay.  
5 Nguyên tắc vàng lựa chọn nhà chung cư theo phong thủy

5 Nguyên tắc vàng lựa chọn nhà chung cư theo phong thủy

Với mật độ dân số “ đất chật người đông” như hiện nay, dân cư muốn tiết kiệm đất xây dựng nhà ở nên các ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm.
3 Cách thức mua chung cư trả góp an toàn về tài chính cho gia đình bạn

3 Cách thức mua chung cư trả góp an toàn về tài chính cho gia đình bạn

Có thể nói, hình thức mua chung cư trả góp là một trong những hình thức được hầu hết các chủ đầu tư áp dụng bởi với hình thức này khách hàng không phải thanh toán ngay 100% giá trị của nó.
Cách tiết kiệm tiền nhanh và hiệu quả nhất để mua nhà cho vợ chồng trẻ

Cách tiết kiệm tiền nhanh và hiệu quả nhất để mua nhà cho vợ chồng trẻ

Các phương pháp giúp bạn trẻ nhanh chóng mua được nhà, chỉ bằng 5 cách tiết kiệm tiền cực kì hiệu quả. Hãy thực hành và tuân thủ nghiêm ngặt.
Đầu tư bất động sản, vàng hay gửi tiết kiệm dài hạn?

Đầu tư bất động sản, vàng hay gửi tiết kiệm dài hạn?

Bạn là người dư giả? Bạn sẽ làm gì với số tiền không dùng đến của mình? Mỗi người có quan niệm đầu tư số tiền nhàn rỗi của mình theo những cách khác nhau. Và trong đó, cách đầu tư bất động sản, vàng hay gửi tiết kiệm dài hạn là những cách khả dụng dễ sinh lời nhất. Chúng ta cùng đi tìm hiểu những cách giúp “tiền đẻ ra tiền” này nhé!
5 Bí quyết kiếm tiền khi đầu tư bất động sản

5 Bí quyết kiếm tiền khi đầu tư bất động sản

Trong công cuộc đầu tư bất động sản hiện nay, để làm “tiền đẻ ra tiền” là điều không hề đơn giản, chúng tôi đã có trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản để giúp các nhà đầu tư bất động sản tránh được một số rủi ro.
Kinh nghiệm cần lưu ý trong quy trình mua bán căn hộ chung cư

Kinh nghiệm cần lưu ý trong quy trình mua bán căn hộ chung cư

Mua căn hộ và mua nhà hoàn toàn khác nhau, đôi khi còn làm cho nhiều khách hàng bỡ ngỡ vì chưa hiểu được quy trình của nó. Và sinh ra nhiều tình huống dở khóc dở cười cho khách hàng
Phí bảo trì căn hộ chung cư là gì, cách tính và quản lý như thế nào?

Phí bảo trì căn hộ chung cư là gì, cách tính và quản lý như thế nào?

Khi nhận bàn giao căn hộ chung cư, bạn- chủ nhân của căn hộ sẽ được thông báo đóng phí bảo trì căn hộ và bạn sẽ tự hỏi phí bảo trì chung cư là bao nhiêu, phí do ai quản lý và sử dụng vào mục đích để làm gì? Cùng ibatdongsansaigon tìm hiểu thêm về khoản phí này nhé
Tích lũy có đủ tiền rồi mới mua nhà hay vay ngân hàng trả góp hàng tháng?

Tích lũy có đủ tiền rồi mới mua nhà hay vay ngân hàng trả góp hàng tháng?

Phần lớn mọi người thường nói để khi nào có tiền rồi hãy mua nhà, vậy có tiền rồi mới mua nhà hay vay ngân hàng trả góp hàng tháng?
Bảng giá chi phí hoàn thiện căn hộ chung cư năm 2018

Bảng giá chi phí hoàn thiện căn hộ chung cư năm 2018

Việc báo giá hoàn thiện căn hộ chung cư là vấn đề mà ai mua hay thuê căn hộ cũng đều quan tâm. Việc này sẽ giúp cho các khách hàng chủ động trong việc lựa chọn và dễ đưa ra quyết định hơn khi mua căn hộ.
Có phải mua chung cư sau 50 năm sẽ mất trắng ??

Có phải mua chung cư sau 50 năm sẽ mất trắng ??

Hiện nhiều dự án bất động sản, chủ đầu tư được nhà nước cho thuê đất 50 năm, nhưng khi bán cho khách hàng thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở (sổ đỏ) lại ghi 'sở hữu lâu dài'.
Case Study: Có 375 triệu mua căn hộ 2.5 tỷ như thế nào??

Case Study: Có 375 triệu mua căn hộ 2.5 tỷ như thế nào??

Bạn mới lần đầu tiên mua căn hộ, bài viết sau đây sẽ giúp bạn cân đối tài chính an toàn khi sử dụng 1 phần tiền mặt nhỏ là có thể sở hữu căn hộ vừa có tiền xoay vòng.
Căn hộ sở hữu 50 năm và căn hộ sở hữu lâu dài đâu là lựa chọn cho bạn?

Căn hộ sở hữu 50 năm và căn hộ sở hữu lâu dài đâu là lựa chọn cho bạn?

Bài viết sẽ giúp bạn có cái nhìn thực tế khi cân nhắc tài chính và hướng đi phù hợp khi lựa chọn giữa căn hộ 50 năm và lâu dài
Những kinh nghiệm cho thuê nhà chung cư quý giá nhất

Những kinh nghiệm cho thuê nhà chung cư quý giá nhất

Hiện nay, khi mà hình thức kinh doanh bất động sản bằng cách cho thuê căn hộ đang rầm rộ thì những kinh nghiệm cho thuê nhà chung cư dưới đây chắc chắn sẽ rất cần thiết cho bất cứ nhà đầu tư nào.
Mách bạn cách chọn tầng chung cư theo phong thủy

Mách bạn cách chọn tầng chung cư theo phong thủy

Những căn hộ chung cư chính là xu hướng của thị trường bất động sản hiện nay. Chọn một chung cư để mua đã khó, việc chọn tầng để mua lại còn khó hơn. Sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách chọn tầng chung cư theo phong thủy.
Kinh nghiệm và lưu ý khi sửa nhà chung cư cũ

Kinh nghiệm và lưu ý khi sửa nhà chung cư cũ

Xu hướng sửa nhà chung cư đang ngày càng tăng cao, tuy nhiên không phải hộ gia đình nào cũng có đầy đủ kinh nghiệm sửa nhà chung cư
Có nên đầu tư chung cư cho thuê?

Có nên đầu tư chung cư cho thuê?

Khi có nguồn tiền dư giả, nhiều người phân vân không biết nên đầu tư chung cư cho thuê hay gửi ngân hàng. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý vị có thể đưa ra quyết định cho riêng mình.
Mật độ xây dựng chung cư là gì?

Mật độ xây dựng chung cư là gì?

Mật độ xây dựng chung cư là gì và tại sao phải quan tâm tới mật độ xây dựng khi mua chung cư?Bài viết dưới đây sẽ thông tin tới bạn đọc những vấn đề trên.
Thủ tục và phí chuyển nhượng sang tên sổ đỏ nhà chung cư chung cư

Thủ tục và phí chuyển nhượng sang tên sổ đỏ nhà chung cư chung cư

Khi mua căn hộ chung cư đã sử dụng thì cần làm những thủ tục gì? Lệ phí chuyển nhượng chung cư ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu về thủ tục và phí chuyển nhượng chung cư.
Những tiêu chuẩn và tiện ích căn hộ chung cư cao cấp

Những tiêu chuẩn và tiện ích căn hộ chung cư cao cấp

Trong quá trình thiết kế và xây dựng chung cư, chúng ta cần phải đảm bảo những tiêu chuẩn chung cư cao cấp nhất định.
Bản đồ quy hoạch huyện Cần Đước Long An 2020-2025

Bản đồ quy hoạch huyện Cần Đước Long An 2020-2025

Bạn đang muốn đầu tư bất động sản tại Cần Đước, Long An? Hãy tham khảo ngay những tiềm năng khi nhìn vào bản đồ quy hoạch huyện Cần Đước Long An dưới đây.